Sau phản ứng t" /> Sau phản ứng t" />

Cracking 560 lít butan, xảy ra đồng thời các phản ứng:

Sau phản ứng thu được 896 lít hỗn hợp khí X. Thể tích C4H10 có trong hỗn hợp X là (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook