Cracking ankan X thu được hỗn hợp khí Y gồm 2 ankan và 2 anken có tỉ khối so với H2 là 14,5. Công thức phân tử của X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook