Cùng một cường độ chiếu sáng thì quang phổ ánh sáng nào sau đây có hiệu quả đối với quang hợp?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook