Cung phản xạ có bao nhiêu thành phần:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook