Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là \[{{N}_{1}}\] và\[{{N}_{2}}\] . Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp \[u=U\sqrt{2}\cos \left( \omega t+\varphi \right)\]thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở có giá trị

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook