Đặc điểm cấu tạo của phân tử prôtêin giống với ADN và ARN là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook