Đặc điểm cấu tạo của prôtêin bậc 4 là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook