Đặc điểm nào của thực vật giúp chúng tăng diện tích bề mặt hấp thụ nước và muối khoáng lên cao nhất?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook