Đặc điểm nào không giúp rễ cây tăng được tổng diện tích bề mặt hấp thụ nước và khoáng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook