Đặc điểm nào sau đây đúng với các loài động vật nhai lại?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook