Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư Châu Phi?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook