Đặc điểm nào sau đây không phải của enzim?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook