Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của cây thông:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook