Đặc điểm nào sau đây sai với chuyển động thẳng nhanh dần đều?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook