Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook