Đặc tính nào là của chất rắn vô định hình?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook