Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 – 1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên mới là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook