Đại lượng nào dưới đây không phải là đặc trưng sinh lí của âm?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook