Dân cư phân bố thưa thớt ở các vùng trung du miền núi là do

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook