Dẫn khí H2S vào dung dịch KMnO4 và H2SO4 loãng, hiện tượng quan sát được là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook