Dạng cân bằng của nghệ sĩ xiếc đang đứng trên dây là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook