Đạo hàm của hàm số \(y = {2^{\sin x}}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook