Đạo hàm của hàm số $y=\sqrt{\cos 2x}$ bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook