Đạo hàm của hàm số $y=x\ln x$ trên khoảng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook