Đáp án nào đánh giá không đúng về việc triều đình Nguyễn kí với Pháp hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook