Đáp án nào sau đây sai? Tiêu cự của thấu kính:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook