Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi \[u=120\sqrt{2}\cos 100\pi t\text{  V}\] vào đoạn mạch AB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần. Biết sau khi thay đổi C thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng \[\sqrt{2}\] lần và dòng điện tức thời trong mạch trước và sau khi thay đổi C lệch pha nhau một góc \[\frac{5\pi }{12}\]. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi chưa thay đổi C có giá trị bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook