Đặt điện áp xoay chiều \[u\text{ }=\text{ }{{U}_{0}}cos\left( \omega t \right)\] vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp, trong đó tụ điện có điện dung C thay đổi. Điều chỉnh C đến giá trị để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp cực đại hai đầu điện trở là 78 V và tại một thời điểm điện áp hai đầu tụ điện, cuộn cảm và điện trở có độ lớn là 202,8 V ; 30 V ; ${{u}_{R}}$. Giá trị  ${{u}_{R}}$ bằng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook