Đặt điện áp \[u=40\cos \left( 100\pi t \right)\](V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 10\[\Omega \] , cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì trong mạch có dòng điện \[i={{I}_{o}}\cos \left( 100\pi t \right)\](A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook