Đặt điện áp \[u=U\sqrt{2}\cos \omega t\] vào hai đầu tụ điện có điện dung \[C\]. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook