Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm $L=\frac{1}{\pi }H$ một điện áp xay chiều $u=100\cos \left( 100\pi t \right)V$. Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là 68V thì dòng điện tức thời trong mạch là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook