Đâu không phải là lý do để Bộ chính trị quyết định chọn Tây Nguyên hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook