Đâu không phải là ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9-1940) và khởi nghĩa Nam Kì (11-1940)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook