Đại bàng có thể" /> Đại bàng có thể" />

Đâu là câu hỏi đúng cho bộ phận in đậm trong câu sau :

Đại bàng có thể quan sát được con mồi từ xa vì chúng có đôi mắt vô cùng tinh tường.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook