"(1) Anh có thể giúp em l" /> "(1) Anh có thể giúp em l" />

Đâu là từ để nối các câu trong đoạn văn sau:

"(1) Anh có thể giúp em làm bài tập này. (2) Nhưng em phải nghĩ tới sau này chứ không thể bài tập nào anh cũng làm cho em được. (3) Vậy nên, em phải chú ý nghe anh giảng bài để sau này gặp bài toán tương tự em sẽ biết áp dụng."

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook