Dãy các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook