Dãy chất nào dưới đây đều là chất điện li mạnh?

Dãy chất nào dưới đây đều là chất điện li mạnh?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook