Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook