Để xác định hành trình của một con tàu trên biển, người ta không dùng đến thông tin nào dưới đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook