Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian như sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook