Để kéo một xô nước có khối lượng 15kg từ dưới giếng lên theo phương thẳng đứng, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook