Để khử độc khí clo dư đã thoát ra trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hóa chất nào sau đây là tối ưu nhất?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook