Để nhận biết dung dịch axit sunfuric và dung dịch axit clohiđric ta dùng thuốc thử:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook