Để nhận biết gốc sunfat (= SO4) người ta dùng muối nào sau đây ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook