Để nhận biết hai bình chứa khí không màu CO2 và SO2, cách làm nào sau đây không đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook