Để nhận ra sự có mặt của ion SO42- trong dung dịch, người ta thường dùng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook