Để nhìn rõ một vật, cần có các điều kiện:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook