Để phân biệt các chất rắn Fe và Cu bằng phương pháp hóa học, người ta sử dụng thuốc thử là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook