Để quan sát rõ các vật thì mắt phải điều tiết sao cho

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook