Để tăng mức vững vàng của trạng thái cân bằng đối với xe cần cẩu người ta chế tạo:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook